PRZYZNANO NAM DOFINANSOWANIE NA KOLEJNY PROJEKT UNIJNY

logotyp_pzd

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że złożony przez firmę Hydro-Instal wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013 pt. „Dynamizacja rozwoju firmy Hydro-Instal T. Sieruta, B. Sieruta Sp.J. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w procesie specjalistycznego spawania i projektowania”, przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i merytorycznej i został przekazany do realizacji. W/w projekt, uzyskał wynik 88,0 punktów na 106 możliwych zdobywając wysokie 13 miejsce w rankingu projektów pozytywnie zweryfikowanych.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Hydro-Instal poprzez dostosowanie oferty do wymogów rynkowych. Dodatkowo, dzięki przeprowadzeniu wszystkich działań inwestycyjnych, zaplanowanych w ramach projektu, dotychczasowa oferta firmy Hydro-Instal ulegnie znaczącym modyfikacjom, efektem których będzie wprowadzenie nowych produktów, takich jak: mieszadła turbinowe, mieszadła dwuwałowe, mieszadła MIG, mieszadła homogenizujące, kadź zacierna, kadź filtracyjna, kocioł warzelny, kadź wirowa, udoskonalenie i usprawnienie dotychczasowego procesu produkcji oraz zmodyfikowanie obecnej oferty w zakresie niedostępnym obecnie na polskim rynku dla takich produktów jak: płaszcze pillow – plate oraz osłonowe, system natrysku w kadzi filtracyjnej, płaszcze grzewczo – chłodzące, mieszadła wolnoobrotowe oraz szybkoobrotowe. Wszystkie działania zmierzają do dynamicznego podniesienia poziomu innowacyjności stosowanego w produkcji zbiorników ze stali kwasoodpornej oraz do zaoferowania produktów o parametrach innowacyjnych, na poziomie technologii stosowanych dotąd tylko w krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie nowej technologii pozwoli także rozpocząć produkcję wyspecjalizowaną dla przemysłu lotniczego, kosmicznego, kriotechnicznego i medycznego.

Ponadto firma Hydro-Instal wdroży produkcję elementów innowacyjnych dla standardowych zbiorników i urządzeń ze stali kwasoodpornej, zwiększając wydajność ich dotychczasowej pracy.

Innowacyjność Projektu polega na wdrożeniu w ciągu procesu produkcyjnego następujących technologii:

Działanie nr I Inwestycje na potrzeby wdrożenia innowacyjnej technologii spawania – nabycie stołu roboczego ze źródłami zasilania SAF do spawania liniowego; ramy podnoszonej do stołu oraz terenowego wózka widłowego. Wszystko to będzie miało przełożenie na:

 • Zwiększenie możliwości sprostania potrzebom rynkowym w zakresie produkcji elementów linii technologicznych dla przemysłu browarniczego,
 • Optymalne wykorzystanie potencjału spółki w zakresie możliwości oferowania produktów zmodyfikowanych o innowacyjne koncepcje konstrukcyjne,
 • Podniesienie standardów zastosowanych rozwiązań technologicznych, pozwalające stać się podmiotem konkurencyjnym dla firm zagranicznych,
 • Skrócenie czasu produkcji,
 • Zmniejszenie ilości materiałów odpadowych,
 • Zmniejszenie energochłonności,
 • Zastąpienie cięcia plazmą w możliwych przypadkach pracą na wykrojnikach z wykorzystaniem blokującego stołu roboczego,
 • Unowocześnienie linii produkcyjnej spółki.

Działanie nr II Inwestycje na potrzeby wdrożenia innowacyjnej technologii projektowania – zakupienie oprogramowania specjalistycznego do projektowania z wykorzystaniem techniki 3D w najnowocześniejszej i najbardziej rozbudowanej wersji dostępnej na rynku, jak również wsparcie nowoczesnym sprzętem komputerowym. Wszystko to znajdzie zastosowanie przy:

 • Możliwości wprowadzania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych przy pomocy zintegrowanych, branżowych narzędzi,
 • Podwyższeniu jakości produktu, dzięki kompleksowym symulacjom,
 • Zwiększeniu kontroli nad danymi inżynieryjnymi, dzięki zintegrowanemu procesowi zarządzania danymi,
 • Prezentacji koncepcji projektowych przy użyciu danych inżynieryjnych,
 • Integracji danych z różnych źródeł, co usprawnia całościową rewizję projektu oraz ułatwia tworzenie harmonogramów, kosztorysów, wizualizacji i symulacji,
 • Przeprowadzaniu kompleksowego sprawdzenia zaprojektowanego produktu pod względem jego późniejszej pracy,
 • Eliminacji błędów już na poziomie projektowania.

Za rozbudową i unowocześnieniem parku maszynowego oraz powiększeniem spectrum usług idzie również zwiększenie zatrudnienia – spółka planuje zatrudnić 8 nowych pracowników, którzy swoim potencjałem wzmocnią m.in. dział produkcji, dzięki czemu nasza firma będzie funkcjonować na każdym szczeblu swojej działalności sprawnie i w pełni profesjonalnie, z zachowaniem wysokich standardów wykonania.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu