PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY

Zbiorniki petrochemiczne maja szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym do magazynowania substancji szkodliwych, trujących, żrących i wybuchowych. Produkcja przy wykorzystaniu każdorazowo dobieranych do specyfiki pracy urządzenia materiałów: rodzaju medium, temperatury, miejsca posadowienia, zachowaniu najwyższego reżimu technologicznego gwarantuje produkt doskonałej jakości wg indywidualnych wytycznych inwestora. Każdy wyrób poddawany jest rygorystycznym procedurom Zakładowej Kontroli Jakości. Posiadamy niezbędne doświadczenie i uprawnienia UDT w zakresie: Zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zZbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów łatwopalnych, wykonania elementów, naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

zobacz nasze realizacje

W naszej ofercie znajdują się:

  • Reaktory próżniowo – ciśnieniowe
  • Zbiorniki sprężonego powietrza
  • Zbiorniki paliwowe (podziemne, naziemne, LPG)
  • Zbiorniki na substancje wybuchowe
  • Zbiorniki na substancje żrące i trujące
  • Zbiorniki na substancje łatwopalne
  • Zbiorniki na wodę